Team

General Manager

Janet Schroeder
janet.schroeder@schwansee.de

038827 88 48 520
 

Lorenz Staffa – stellvertretender Hoteldirektor
Lorenz.staffa@schwansee.de


Front Office Manager

Daniela Goerke
Frontofficemanager@schwansee.de

038827 88 48 0

 

Reservierungsleitung

Nadin Schompeter
reservierung@schwansee.de

038827-  88  48 512

 

Veranstaltungsleitung

bankett@schwansee.de

038827 88 48 511Küchendirektor

Ariel Muniz
kuechenchef@schwansee.de 

038827 88 48 586

 

Restaurantleitung

Kenneth Kröplin – Operations Manager Restaurant
restaurant@schwansee.de

038827 88 48 554
 


Housekeeping

Beate Dücker – leitende Hausdame
hsk@schwansee.de